FÖR CYKELÄLSKARE

Kr 855:-
Fraktfritt

Obs: Detta pris gäller inom Sverige, Danmark och Finland.

Problemet

En majoritet män känner obehag av att cykla på en traditionell cykelsadel. För de flesta går obehagen över ganska omedelbart, det kan räcka att stå upp och trampa en liten stund. För ungefär en av tre sitter obehagen i lite längre. För ungefär en av tio är obehagen så svåra och sitter i så länge att de måste avstå från att cykla. Problemen kan sammanfattas i tre ord: krympning, domning och impotens.

Även män som genomgått prostataoperation eller liknande kan vara helt förhindrade att använda en traditionell sadel. Vi har lösningen.

Orsaken

När en man sätter sig på en traditionell cykelsadel hamnar hela kroppsvikten mycket olyckligt på mjukdelar som innehåller de kärl som förser vitala delar med blodcirkulation. Ungefär 75% av blodcirkulationen stryps. Sadlar med grop eller hål i mitten, extra stoppning eller avancerad gelfyllning kan göra saken lite bättre, men inte mycket - ungefär 50% strypning inträffar ändå.

Dessa effekter är väl belagda i medicinsk forskning sedan decennier och gäller alla män. Den omedelbara konsekvensen varierar däremot mycket från individ till individ. Somliga har inga problem alls, de flesta har måttliga problem som går över efter några timmar, några får svåra och långvariga problem som lätt återuppstår vid en ny cykeltur. Den långsiktiga effekten på potens är svag men bevisad.

Lösningen

Lösningen är en sadel utan nos. Det som annars händer när man cyklar är att man oavsiktligt glider fram en bit och tyngden hamnar på den främre delen av sadeln, vilket är skälet till att sadlar med grop eller hål har liten positiv effekt. En sadel helt utan nos - som en limpa på tvären - löser helt problemet men är ganska obehaglig att cykla på.

Vi har ägnat flera år åt att hitta en användbar kompromiss och designat vad vi menar är den optimala lösningen: en sadel med mycket kort nos, tillräckligt för att man ska sitta stadigt och känna var man har sadeln, men inte så formad att man luras sitta på nosen. Därtill det unika och patenterade - sadeln består av två separat rörliga halvor.

De två separata halvorna kan vrida sig lite grann för att följa överkroppen när man lutar sig framåt eller sitter mera upprätt. Det gör man i motlut respektive utförsbacke, och då ofta med ett pedal nere och en uppe. Halvorna rör sig alltså inte med tramprörelsen, utan med sittställningen. Finessen är att sadeln därmed kan monteras med en liten lutning framåt utan att man får en känsla av att glida av när man sitter mera upprätt. Dessutom har sadelns hårda stomme en grop i varje halva, som passar för de sittknölar som utgör delar av bäckenet och som man vill ha kroppstyngden på. Sadelns mjuka överskikt är däremot plant, så sittknölarna sjunker ner lite i groparna och man sitter bekvämt och stadigt - utan tryck på kritiska blodkärl.