FÖR CYKELÄLSKARE

Kr 855:-
Fraktfritt

Obs: Detta pris gäller inom Sverige, Danmark och Finland.

Länkar till forskning om cykelsadlar


European Urology sept 2005
Vetenskaplig tidskrift som i detta nummer från 2005 gjort en sammanställning av befintliga rapporter (62 stycken). Slutsatsen är att tryck på nerver och blodkärl ger kortvariga besvär hos mer än hälften av alla cyklande män. Övriga problem, såsom bestående impotens, prostatabesvär m.m. har visat sig ha svaga men synliga samband i vissa studier. Sammanfattningen lyder:

Results: The reported incidence of bicycling related urogenital symptoms varies considerably. The most common bicycling associated urogenital problems are nerve entrapment syndromes presenting as genitalia numbness, which is reported in 50–91% of the cyclists, followed by erectile dysfunction reported in 13–24%. Other less common symptoms include priapism, penile thrombosis, infertility, hematuria, torsion of spermatic cord, prostatitis, perineal nodular induration and elevated serum PSA, which are reported only sporadically.

Journal of Sexual Medicine 2005
Temanummer med ett antal originalartiklar om medicinska effekter av cykling. Tyvärr är artiklarna inte öppna, man måste köpa dem en i sänder och hämta som pdf. Korta sammanfattningar ligger dock på sidan. Där finns också en rapport från experiment med sadlar med olika former, och vid designen av Vingsadel har vi noga studerat dessa prototyper. En lätt framåtlutad sadel med kort nos visar sig även här ge nästan total eliminering av besvären.

NIOSH
Amerikanska motsvarigheten till Arbetsmiljöverket, alltså den myndighet som ansvarar för bestämmelser om arbetarskydd. NIOSH har under lång tid studerat särskilt cyklande poliser, och även gjort experiment i full skala genom att låta dem använda olika slags sadlar och utvärderat resultatet i form av minskade besvär med domning, potens, spermakvalitet och mycket mer. Intressant att notera i denna sammanfattning är att ett antal poliser som använde en sadel liknande Vingsadel i ett experiment påvisade betydligt minskade besvär, och att 90% av dem valde att fortsätta använda en sadel med kort nos och lutning framåt.

Det är också vår erfarenhet; i början känns en sådan sadel underlig och lite obekväm, men man vänjer sig och därefter vill man inte ha en traditionell sadel igen.

NIOSH instruktionsfilm
Mycket sevärd instruktionsfilm på Youtube för människor i yrken där man cyklar mycket. Visar pedagogiskt och bra problemen med traditionella sadlar och hur man eliminerar dem med en sadel av just Vingsadels typ. Se den genast!

Medical Hypothesis
I denna vetenskapliga tidskrift, ett nummer från 2007, framförs en hypotes om att framförallt de långsiktiga effekterna av traditionella cykelsadlar beror på destruktivt tryck på vissa nerver. Mera intressant för den rent medicinskt intresserade. Huruvida orsakerna till den välkända krympningen, domningen och impotensen sitter i klämning av nerver eller blodkärl kan faktiskt kvitta lika för den som har en Vingsadel, den klämmer inte alls!

Sports Medicine
Denna tyska artikel är tyvärr inte öppen, men sammanfattningen på engelska säger det mesta: I ett experiment mättes blodgenomströmning i genitalierna vid cykling på traditionella sadlar och konstaterades minska påtagligt. Mer än hälften (61%) av cyklisterna led av krympning och domning, 19% av de som cyklade 400km per vecka hade bestående och besvärande impotens.